“Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım
Ve Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Aksaray OSB müdürlüğünün ev sahipliğinde “Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleşti.

Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinin kurulma ve işletilmesindeki yatırımcıların ne tür teşvik ve mali kolaylıklarından yararlanacağı hakkında bilgiler verdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Daire Başkanı Fatih Kemal ÖZTÜRK, “Ar-Ge reform paketinin özel sektöre getirdiği en önemli değişimlerden bir tanesi Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra tasarım faaliyetlerinin de artık Ar-Ge gibi destek ve muafiyet kapsamına alınması olduğunu,” belirtti.

OSB Müdürü V. Ayhan ERMİŞ, “Sanayimizin büyük bir kısmını oluşturan KOBİ’lerimizin teknolojik seviyesini yükseltmek ve hem ulusal hem de uluslararası arenada rekabet edebilir yenilikçi ürünler üretmesini sağlayacak faaliyetlerin desteklenmesini sağlamak,” olduğunu ifade etti. Ar-ge ve Tasarım Merkezlerinin kurulması hakkında bilgi almak isteyen Yatırımcı Firmalarımız Aksaray Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden ve http://biltekegitim.sanayi.gov.tr  ve https://biltek.sanayi.gov.tr/sayfalar/argedetay.aspx web sayfalarından detaylı bilgi alabilirler.


 

Son Haberler

DUYURULAR