AİDAT ÖDEMELERİ        

 

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunun 14/12/2017 tarihinde yaptığı toplantıda Katılımcılardan alınacak Hizmet Bedellerinin yeniden belirlenmesi konusu görüşülmüştür.

Yapılan değerlendirme neticesinde;

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi sevk, idare ve yatırım giderleri için 4562 sayılı OSB Kanunu ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliği gereğince Katılımcılardan parsel büyüklüğüne göre toplanan yönetim aidatı 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 0-500.000 m2 arsa metrekaresinden 0,0172 + KDV 500.000 m2 ve üzere parsellerin metrekaresinden 0,0115 + KDV yönetim aidatı alınmasına karar verilmiştir. 

Yine aynı toplantıda, zamanında ödenmeyen yönetim aidatı, su, doğalgaz vb. kalemlerin ödemelerinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsis Usulü Hakkında Kanun’un 51. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan gecikme zammı oranında her geçen ay için ayrı ayrı olmak üzere %1.40 oranında gecikme cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Ödemelerinizin yapılacağı banka hesap numarası aşağıya çıkarılmış olup, altyapı, üstyapı, yol, kanalizasyon, doğalgaz vb. işlerinin düzenli bakım onarımlarının yapılması, OSB’nin sevk ve idaresinin sağlanması, güvenlik hizmetlerinin daha verimli yapılması, bölgenin yeşillendirilmesi gibi genel işlemlerin yapılması için ödemelerinizi düzenli bir şekilde yapmanızı temenni eder işlerinizde başarılar dileriz. 

Halk Bankası Aksaray Şubesi

TR48 0001 2001 2550 0005 1000 10

Vakıflar Bankası Aksaray Şubesi 

TR33 0001 5001 5800 7294 0132 88

 

 

 

Son Haberler

İHALE İLANLARIDUYURULAR