AİDAT SU VE DOĞALGAZ ÖDEMELERİ        

 

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunun 04/02/2014 tarihinde yapmış olduğu toplantı ve Müteşebbis Heyetin 07/02/2014 tarihinde yapmış olduğu toplantılarda aldığı kararlar gereği yönetim aidatlarının yeniden belirlenmesi, doğalgaz, su, aidat vb. tahsilatların gecikme cezalarının ne şekilde uygulanacağı konusu görüşülmüştür.

Yapılan değerlendirme neticesinde;

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi sevk, idare ve yatırım giderleri için 4562 sayılı OSB Kanunu ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliği gereğince yatırımcı firma/kişilerden parsel büyüklüğüne göre toplanan yönetim aidatı 01/04/2014 tarihinden geçerli olmak üzere arsa metrekaresinden 0,015.-TL, 50 Ha ve üzere parsellerin metrekaresinden 0,01.-TL yönetim aidatı alınmasına karar verilmiştir. Yine aynı toplantılarda;  zamanında ödenmeyen yönetim aidatı, su, doğalgaz vb. kalemlerin ödemelerinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsis Usulü Hakkında Kanun’un 51. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan gecikme zammı oranında her geçen ay için ayrı ayrı olmak üzere %1.40 oranında gecikme cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Ödemelerinizin yapılacağı banka hesap numarası aşağıya çıkarılmış olup, altyapı, üstyapı, yol, kanalizasyon, doğalgaz vb. işlerinin düzenli bakım onarımlarının yapılması, OSB’nin sevk ve idaresinin sağlanması, güvenlik hizmetlerinin daha verimli yapılması, bölgenin yeşillendirilmesi gibi genel işlemlerin yapılması için ödemelerinizi düzenli bir şekilde yapmanızı temenni eder işlerinizde başarılar dileriz. 

Vakıflar Bankası Aksaray Şubesi 

TR33 0001 5001 5800 7294 0132 88            Aidat Hesabı

TR39 0001 5001 5800 7294 0132 77            Su Hesabı

TR54 0001 5001 5800 7294 0132 98            Doğalgaz Hesabı

 

Son Haberler