ELEKTRİK ABONELİKLERİ        

 

Aksaray Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz tarafından alınan 17.05.2015 tarih ve ED/OSB/5641-10/03310 sayılı dağıtım lisansı kapsamında 27.03.2016 tarihi itibari ile OSB sınırları içerisinde elektrik dağıtım hizmetleri tarafımızca verilmeye başlanmıştır.

Bu sebeple Meram Elektrik Dağıtım A. Ş.'den ilişiklerini kesmeyen ve abonelik evraklarını Müdürlüğümüze teslim etmeyen firmaların en geç 30.06.2016 tarihine kadar Medaş'tan ilişiklerini keserek abonelik evraklarını Müdürlüğümüz'e teslim ederek Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşmasını imzalamaları gerekmektedir.

Aksi takdirde 30.06.2016 tarihinden sonra Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması olamayan Firmalara tarafımızca elektrik hizmeti verilemeyecektir.

Gerekli Evrak Listesi:

1- Tapu (Tapusunu almayan firmalar için Arsa Tahsis Blegesi)

2- Kiracı olarak faaliyet gösterenlerden OSB Onaylı Kira Kontratı

3- Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Yapı Ruhsatı

4- İşyeri Açma Ruhsatı

5- Sanayi Sicil Belgesi

6- Vergi Levhası

7- Ticaret Sicil Gazetesi

8- Yetki Belgesi / İmza Sirküleri

9- Elektrik Projeleri

10- MEDAŞ'tan Çıkan En Son Elektrik Faturası (27-31.03.2016 tarihleri arasında kesilen fatura)

11- Yetkili Kimlik Fotokopisi

12- Trafolu Müşterilerde Sorumlu Elektrik Mühendisi Hizmet Sözleşmesi

13- Güvence Bedeli

14- Medaş İlişik Kesme Belgesi
 

Elektrik Arıza Tel : 0 (382) 502 00 22

Elektrik Birimi Tel: 0 (382) 266 22 88 - 89  Dahili: 112

Son Haberler

İHALE İLANLARIDUYURULAR