3. KÜSİ TOPLANTISI YAPILDI

KAMU-ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) PLANLAMA VE GELİŞTİRME KURULU TOPLANTISI

       
  27/06/2015 tarih ve 29399 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Strateji ve Eğitim Planı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih ve 185 sayılı yazıları uyarınca oluşturulan Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulu 3. toplantısı Aksaray Vali Yardımcısı Sayın Kubilay ANT Başkanlığında isimleri ve imzaları bulunan kurul üyelerinin katılımı ile 09.11.2016 tarihinde Aksaray Valiliğinin Ek-3 Hizmet Binasının Toplantı salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı gerçekleşti.

 

1-) Acil Eylem planı hazırlanması noktasında bir komisyon oluşturulması

2-) KÜSİ faaliyetleri kapsamında bölgemizin öncelikli hedef sektörlerin belirlenmesi

3-) Hedef sektörlerin sorunlarını birlenmesi için Üniversite-Kamu-Sanayi temsilcilerinden oluşan ziyaret ve toplantıların düzenlenmesine yönelik çalışmaların görüşülmesi

4-) Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi.
 

       Toplantı Kurul Başkanı Vali Yardımcısı Sn. Kubilay ANT tarafından açıldı. Toplantının gündem maddelerine geçmeden önce Aksaray Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Refik TEZCAN 2015 yılında kurulmuş olan KUSİ kurul çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmıştır. Yapılan bu çalışmalar konusunda kurul üyelerinin görüşleri alınmış ve KUSİ’nin daha etkin çalışması noktasında kurul üyelerinden sorunlar ve çözüm önerileri alınmıştır.
 

Yrd. Doç. Dr. Doğan DEMİRAL (KUSİ Bakanlık Temsilcisi): Aksaray İlimizde faaliyet gösteren tüm sanayi birimlerinin aktif hale getirilmesi gerektiği, marka değer oluşmasını sağlamak temel hedefimiz olmalıdır. Özelikle SİLO üretim yapan firmaların marka haline gelmesi için sorunları yerinde tespit ederek çözüm üretilmesi ve katkı sağlanması gerektiğine vurgu yapmıştır. Bizim hocalarımız sanayiye uzak odluğu için sorun tespitlerinde sıkıntılar çekilmektedir. Bu nedenle sanayiye daha yakın olmak ve sanayicilerimize heyecan verilmesi gerektiğine değinmiştir.

Doç. Dr. Mehmet Emin KARA (ÜSAKMER Müdürü): Kurul çalışmaları kapsamında 80’e yakın ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyaretler kapsamında varılan sonuç ise hedef sektör oluşturulması daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Ayhan ERMİŞ ( OSB Müdür V.): Aksaray OSB’de 190 aktif olarak çalışan fabrika olup, 17 sektör üretim faaliyetini sürdürmektedir. Sektör belirlenmesi ve belirlenen sektörler ile toplantılar yapılması daha uygun olacağını belirtmiştir.

Kubilay ANT (Vali Yrd.- Kurul Başkanı): Sektörler bazında tespit yapılması ve Aksaray OSB Müdürlüğü tarafından bir organizasyon ile üyelerinin ziyareti planı oluşturulması ve ziyaretlerin Aralık 2016 döneminde başlamak üzere 15 günde bir ziyaret çalışmalarına başlanılması uygun olacağını belirtmiştir.
 

Alınan kararlar;

1-) KÜSİ çalışma grubu faaliyetleri için Kurul aylık bazda faaliyet planı yapmasına ve bu planı yapacak komiyonun

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü

- KÜSİ Bakanlık Temsilcisi

- ÜSAKMER Müdürü

- KOSGEB Müdürü

- Kalkınma Ajansı Destek Ofisi Temsilcisi

temsilcilerinden oluşmasına karar verilmiştir.

2-) KÜSİ gündem maddeleri içerisinde hedef sektöreler olarak; Silo , Plastik ve Otomotiv yedek parça yan sanayi olmak üzere belirlenmiştir.

3-) Hedef sektörlerin firmaları firmalarının sorunlarını yerinde tespit etmek amacı ile Üniversite öğretim üyeleri, Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, KOSGEB Müdürü , Ahiler Kalkınma Ajansı temsilcilerinden oluşan çalışma grubu tarafından firma ziyaretleri yapılmasına ve yapılacak ziyaretlerin OSB Müdürlüğü tarafında organize edilmesine karar verilmiştir.

4-) Bir sonraki toplantının 1 Aralık 2016 tarihinde yapılmasına ve bu toplantıda;

- Ahiler Kalkınma Ajansı

- KOSGEB Müdürlüğü

- OSB Müdürlüğü

- Kırsal Kalkınma Ajansı

Kurumlarının 2016 yılı yönelik destek faaliyetleri hakkına bilgilendirme sunum yapmalarına karar verilmiştir.

 

 

Son Haberler

DUYURULAR