Duyuru 01:

İmalat Sanayi Alt Sektörlerinde Sektörel Kaynak Verimliliği Rehberleri Yayınlandı Verimlilik Rehberlerine Bu linkten ulaşabilirsiniz : http://bit.ly/kaynakverimliligirehberleri

Duyuru 02: Duyurular kısmında 3. genişleme alanı parsel tahsislerinde 24 ay 12 taksit olan mevcut vademiz uzatılarak 36 ay 12 taksit olarak düzenlenmiştir. Yatırımcılarımızın yoğun talebi üzerine ilk taksit ödemeleri de 29 Mayıs 2020 tarihine ertelenmiştir. Duyuru 03: Firma verilerinin Güncellenmesi.
Hizmetlerimiz > Çevre ve Su Birimi

ÇEVRE ve SU BİRİMİ

 

A)SU BİRİMİ

Günümüzde suyun tasarruflu kullanılması modern su temin ve arıtma sistemlerinin mutlaka hayata geçirilmesi özellikle sanayi kullanımında büyük bir önem arz etmektedir.
 

Su Şebekesi İşletme ve Dağıtımı ;

Aksaray OSB'nin su ihtiyacı bölge içerisinde yer altı su kaynaklarından temin edilmektedir. Temin edilen sular 2x3000 m3 lük su depolarına gönderilerek kullanma suyu kriterlerine getirilmektedir. Su abonesi olan firmalara suyun dağıtımı ve faturalandırılması OSB tarafından gerçekleştirilmektedir.
 

Aksaray OSB Su Satış Bedeli ;

Üretimdeki Tesisler: 2,2 TL/m3  + KDV dir.

İnşaat Aşamasındaki Tesisler : 3,3 TL/m3  + KDV dir

Su Abonesi Olacak Firma / Kişilerden İstenilen Evraklar Listesini İndirmek İçin Tıklayınız
 

B) ATIKSU ARITMA TESİSİ

Aksaray OSBatıksu ve yağmur suyu şebekeleri ayrık sistemde inşa edilmiş olup bu şekilde çalıştırılmaktadır. Atıksuların arıtma tesisine getirilmesi içinbölge içinde atıksu terfi istasyonları yaptırılmıştır.

Aksaray OSB Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi 19.12.2014 tarihinde yapılmış ve devreye alınmıştır. Katılımcı faaliyetlerinden kaynaklanan atıksular, kirletici konsantrasyonlarının Aksaray OSBatıksu kabul kriterleri’ni sağlaması halinde, herhangi bir ön arıtma işlemine tabi tutulmaksızın kanalizasyon sistemine bağlanmakta ve 3 yıllık Kanalizasyon Bağlantı İzin Belgesi düzenlenmektedir.Böylece katılımcıların atık su kirliliğinden kaynaklı bertaraf sorunu da bireysel çözümlerden ortak çözüme ulaşmıştır. Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suları su kirliliği kontrol yönetmeli Tablo 19’a göre alıcı ortama deşarj edilmektedir. Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmelikler çerçevesinde tüm yasal gereklilikler atıksu arıtma tesisi için yerine getirilmiştir.

 

Atıksu Bedeli: 2.1 TL /m3 + KDV dir.
 

Atıksu Deşarj Kabul Kriter Tablosunu İndirmek İçin Tıklayınız

 

3 Yıl Geçerli Kanalizasyon Bağlantı Belgesi Alımı İçin Gerekli Evraklar

 

1-Başvuru dilekçesi

2-TÜRKAK tarafından Akredite edilen herhangi bir laboratuvar firması tarafından 24 saat  kompozit atıksu numunesinin analiz sonuçlarını gösteren belge

3-Atıksu teminat bedelinin ödendiğine dair makbuz 
 

Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Üniteleri

·        FİZİKSEL ARITMA ÜNİTESİ

·        DENGELEME HAVUZU

·        KİMYASAL ARITMA ÜNİTESİ

·        BİYOLOJİK ARITMA ÜNİTESİ

·        ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA

·        KLORLAMA   

 

C) KANALİZASYON ALTYAPI

Mevcut OSB ,1 ve 2. Genişleme alanlarının altyapı inşaatın %100 tamamlanarak yatırımcıların hizmetine sunulmuştur. Belirli periyotlar da altyapı kanalizasyon boruları temizlenerek olası tıkanmalara karşı önlemler alınmaktadır.

D) LABORATUVAR 

Kullanma suyu ve atıksuların merkezi laboratuvarda analizleri yapılmaktadır.

Laboratuvar Hizmet Bedeli;

OSB İçinde Yer Alan Firmalara ve Resmi Kurumlara: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının en son yayınladığı analiz birim fiyat tarifesinden %40 indirim uygulayarak ücretlendirilir.

OSB Dışında Yer Alan Firmalara veya Kişilere: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının en son yayınladığı analiz birim fiyat tarifesi uygulanarak ücretlendirilir.

 Laboratuvarda Yapılabilen Analizlerin Listesini İndirmek İçin Tıklayınız