Online Ödeme
Duyuru 01: Aksaray OSB Müdürlüğü Akaryakıt (Motorin) Alım İşi 2023 Duyuru 02: PERSONEL TAŞIMA (SERVİS) HİZMET ALIM İŞİ İHALE Duyuru 03: Müteşebbis Heyet Üyesi Seçimi
Hizmetlerimiz > Çevre ve Su Birimi

ÇEVRE ve SU BİRİMİ

 

A)SU BİRİMİ

Günümüzde suyun tasarruflu kullanılması modern su temin ve arıtma sistemlerinin mutlaka hayata geçirilmesi özellikle sanayi kullanımında büyük bir önem arz etmektedir.
 

Su Şebekesi İşletme ve Dağıtımı ;

Aksaray OSB'nin su ihtiyacı bölge içerisinde yer altı su kaynaklarından temin edilmektedir. Temin edilen sular 2x3000 m3 lük su depolarına gönderilerek kullanma suyu kriterlerine getirilmektedir. Su abonesi olan firmalara suyun dağıtımı ve faturalandırılması OSB tarafından gerçekleştirilmektedir.
 

Aksaray OSB Su Satış Bedeli ;

Üretimdeki Tesisler: 2,5 TL/m3  + KDV dir.

İnşaat Aşamasındaki Tesisler : 3,8 TL/m3  + KDV dir

Su Abonesi Olacak Firma / Kişilerden İstenilen Evraklar Listesini İndirmek İçin Tıklayınız
 

B) ATIKSU ARITMA TESİSİ

Aksaray OSB Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi 19.12.2014 tarihinde yapılmış ve devreye alınmıştır. Katılımcı faaliyetlerinden kaynaklanan atıksular, kirletici konsantrasyonlarının Aksaray OSB atıksu kabul kriterleri’ni sağlaması halinde, OSB Müdürlüğünün onayının alınması kaydıyla herhangi bir ön arıtma işlemine tabi tutulmaksızın kanalizasyon sistemine bağlanacaktır. Böylece katılımcıların atık su kirliliğinden kaynaklı bertaraf sorunu da bireysel çözümlerden ortak çözüme ulaşmıştır. Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suları su kirliliği kontrol yönetmeli Tablo 19’a göre alıcı ortama deşarj edilmektedir. Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmelikler çerçevesinde tüm yasal gereklilikler atıksu arıtma tesisi için yerine getirilmiştir.

Kanalizasyon Bağlantı Belgesi Hakkında
İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olan firmalar OSB Müdürlüğü gözetiminde aşağıda yer alan atıksu deşarj kabul kriterlerinde yer alan parametreleri en az TÜRKAK Akredite Belgesine sahip Laboratuvar firmasına yaptıracak ve 24 saatlik kompozit numune analiz sonuçlarının Aksaray OSB deşarj kriterlerine uygun olması durumunda firmalara 3 yıllık Kanalizasyon Bağlantı İzin Belgesi düzenlenecektir. İşyeri açma  ve çalıştırma ruhsatı olmayan firmalar için  resmi işlerde kullanılmak üzere analize gerek kalmadan  2 ay süreli geçici kanalizasyon bağlantı izin belgesi düzenlenecektir

 

Atıksu Deşarj Kabul Kriter Tablosunu İndirmek İçin Tıklayınız
 

Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Üniteleri

·        FİZİKSEL ARITMA ÜNİTESİ

·        DENGELEME HAVUZU

·        KİMYASAL ARITMA ÜNİTESİ

·        BİYOLOJİK ARITMA ÜNİTESİ

·        ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA

·        KLORLAMA   

 

C) KANALİZASYON ALTYAPI

Mevcut OSB ,1 ve 2. Genişleme alanlarının altyapı inşaatın %100 tamamlanarak yatırımcıların hizmetine sunulmuştur. Belirli periyotlar da altyapı kanalizasyon boruları temizlenerek olası tıkanmalara karşı önlemler alınmaktadır.

D) LABORATUVAR 

Kullanma suyu ve atıksuların merkezi laboratuvarda analizleri yapılmaktadır.

Laboratuvar Hizmet Bedeli;

OSB İçinde Yer Alan Firmalara ve Resmi Kurumlara: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının en son yayınladığı analiz birim fiyat tarifesinden %40 indirim uygulayarak ücretlendirilir.

OSB Dışında Yer Alan Firmalara veya Kişilere: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının en son yayınladığı analiz birim fiyat tarifesi uygulanarak ücretlendirilir.

 Laboratuvarda Yapılabilen Analizlerin Listesini İndirmek İçin Tıklayınız

E) ATIKSU DEBİMETRE ŞARTNAMESİ

Atıksu debimetre şartnamesini İndirmek İçin Tıklayınız