Online Ödeme
Duyuru 01: OSB Yıldızları Araştırması Başvuruları Başladı Duyuru 02: Aksaray OSB Müdürlüğü Akaryakıt (Motorin) Alım İşi Duyuru 03: Aksaray OSB 3. Genişleme Alanı Doğalgaz Dağıtım Şebekesi Yapım İşi
Anasayfa

OSB İçerisinde Geçen İki Farklı Enerji Nakil Hatlarının Demontaj Edilerek Yeni ENH’larinin Yapım İşi


 

 

AKSARAY OSB MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

 

 

Madde 1- İhaleyi Yapacak İdareye İlişkin Bilgiler

İş Sahibi İdarenin;

a) Adı                                     : Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı

b) Adresi                                : OSB Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:4 AKSARAY

c) Tel/Fax No                         : Hilal Kaya/OSB Kontrol Mühendisi

                                                 0 382 266 22 88-89-90 dâhili:120

 

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu iş;

a) 1.İş Adı                       : OSB İçerisinde Geçen İki Farklı Enerji Nakil Hatlarının

    Demontaj Edilerek Yeni ENH’larinin Yapım İşi

         b) Miktarı ve Türü                     : Proje ve şartnamede detaylı anlatılmıştır.

                     c) Yapılacağı Yer                      : Aksaray Organize Sanayi Bölgesi

         d) Geçici Teminat Bedeli          : % 5

 

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler ;

a) İhale Usulü                         : Kapalı Zarf Usulü

b) İhalenin Yapılacağı Adres :Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:6 AKSARAY

c) İhale Tarihi ve Saati           :21/06/2022   Saat: 14/00

İhale için istenilen evrakların olduğu zarf en geç 21/06/2022 Salı günü Saat: 11:00’a kadar Aksaray Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir.

d) Geçici Teminat Bedeli: % 5

            f) İhale dokümanın Görülmesi ve Temini: İhale dokümanı OSB Müdürlüğünde görülebilecektir.

            g) İhale Şartname Satış Bedeli(CD)  :     1000 TL

            h) Teklif Dosyası Teslimi                   : İhaleye katılmak isteyen istekliler teklif dosyalarını ihale saatinden önce ilgili personele teslim etmiş olması gerekmektedir. İhale sorumlusu kişi ihale saatinden önce getirilmeyen dosyaları teslim almayacaktır. Teklifler elden getirilecek olup posta ve kargoyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

I) İhaleye katılabilmek için gerekli şartlar, teminat, istenilen belgeler, iş bitirme gibi hususlar şartnamede belirtilmiştir.