Online Ödeme
Duyuru 01: PERSONEL TAŞIMA (SERVİS) HİZMET ALIM İŞİ İHALE Duyuru 02: Müteşebbis Heyet Üyesi Seçimi Duyuru 03: Evim Yuvan Olsun
Anasayfa

YOL BAKIM ONARIM VE ÇEVRE TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİ


AKSARAY OSB MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

Madde 1- İhaleyi Yapacak İdareye İlişkin Bilgiler

 

İş Sahibi İdarenin;

a) Adı                                      : Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı

b) Adresi                                 : OSB Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:6 AKSARAY

c) Tel/Fax No                          : 0 382 266 22 88-89-90

d) e-posta adresi                      : erkankalkan@aksarayosb.org.tr

e) Bilgi İçin İlgili Personel       : Erkan KALKAN    Çevre Mühendisi/OSB Kontrol Mühendisi

                                                                  Tevfik BOZKURT İnşaat Mühendisi/OSB Kontrol Mühendisi

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu iş ;

a) Adı                                      : YOL BAKIM ONARIM VE ÇEVRE TEMİZLİK

                                                     HİZMET ALIMI İŞİ

            b) Miktarı ve Türü                   :  30 İşçi / Bakım-Onarım ve Çevre Temizlik İşi

c) Yapılacağı Yer                     :  Aksaray Organize Sanayi Bölgesi

d) Geçici Teminat Bedeli         :  % 5

 

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler ;

a) İhale Usulü                          :  Açık İhale Usulü

b) İhalenin Yapılacağı Adres    : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:6 AKSARAY

c) İhale Tarihi ve Saati              : 26/04/2022 Salı günü saat: 14:00

d) İhale dosyası teslim tarihi      : 26/04/2022 Salı günü saat: 12:00

e) Geçici Teminat Bedeli          : % 5

            f) İhale dokümanın Görülmesi ve Temini          : İhale dokümanı OSB Müdürlüğünde görülebilecektir.

            g) İhale Şartname Satış Bedeli  : 1.000_TL

            h) Teklif Dosyası Teslimi         : İhaleye katılmak isteyen istekliler teklif dosyalarını ihale saatinden önce ilgili personele teslim etmiş olması gerekmektedir. İhale sorumlusu kişi ihale saatinden önce getirilmeyen dosyaları teslim almayacaktır. Teklifler elden getirilecek olup posta ve kargoyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

I) İhaleye katılabilmek için gerekli şartlar, teminat, istenilen belgeler, iş bitirme gibi hususlar şartnamede belirtilmiştir.