Online Ödeme
Duyuru 01: 3.GENİŞLEME ALANI 3. ENH YAPIM İŞİ İHALE İLANI Duyuru 02: ÖĞRENCİ SERVİS HİZMETİ ALIM İŞİ İHALE DUYURUSU Duyuru 03: Yangın Riski ve Alınması Gereken Tedbirler
OSB Haberler

Aksaray Üniversitesi Proje Hazırlama Eğitimi

YÖK tarafından yürütülen "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında "Spor ve
Sağlık" alanında pilot üniversite seçilen üniversitemizde 03.12.2019-06.12.2019 [2] tarihleri arasında AHILER KALKINMA AJANSI'
nın desteği ile "ÜNIVERSITE-SANAYI İŞBIRLIĞININ TEŞVIK EDILMESINE YÖNELIK SPOR VE SAĞLIK ALANINDA PROJE HAZIRLAMA EĞITIMI” gerçekleştirilecektir.

Eğitim için belirlenen kontenjan 100 kişi olup (60 kişi Aksaray Üniversitesi personeli, 40 kişi Aksaray ilinde bulunan Kurum ve Kuruluş Temsilcileri ) etkinliğe kabul edilecek kişilerin seçiminde başvuru sıraları ve daha önce proje önerisi olumsuz sonuçlanan katılımcılara öncelik verilecektir.

Etkinlik 4 tam gün süreli olarak ASÜ Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecektir. Katılımcıların toplantıya kişisel bilgisayarları ve proje fikirleriyle katılmaları beklenmektedir. Katılımcılar tüm eğitim programına katılmalıdırlar. Katılımcılara eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir. Kontenjanlarda başvuru durumuna göre değişiklik yapılacaktır.


HTTPS://SPORSAGLIK.AKSARAY.EDU.TR/FORM 

SON BAŞVURU TARIHI 27.11.2019 ÇARŞAMBA SAAT 17.00 Son başvuru tarihine kadar başvuru linkinden kayıt yaptırabilirsiniz.


Kimler Katılabilir ?


        * SPOR VE SAĞLIK alanlarında çalışmaları bulunan veya çalışma yapmayı planlayan öğretim üyeleri,


        * TÜBİTAK, KOSGEB ve Kalkınma Ajansı gibi kurumlara daha önce proje sunmuş fakat çeşitli nedenlerden dolayı proje önerisi kabul edilmemiş araştırmacılar,


        * Herhangi bir kurumda çalışan doktora derecesi veya tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık derecesine sahip araştırmacılar,


        * SPOR VE SAĞLIK alanında Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Kamu işbirliği ile ilgili proje hazırlama fikrinde olan araştırmacılar
ve kuruluş temsilcileri,


        * SPOR VE SAĞLIK alanında katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi ve ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışma fikri olan öğretim üyeleri ve girişimciler,

_DR. ÖĞR. ÜYESI LALEHAN AKYÜZ_

_Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörü_

_Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü_

_Tel:0382 288 32 50_

_Aksaray Üniversitesi _

_Teknik Bilimler MYO_

_Kimya Teknolojileri Bölümü_