Online Ödeme
Duyuru 01: Aksaray Osb Özel Halk Otobüs Seferleri Duyuru 02: Ön Arıtmalı Terfi̇ Merkezi̇ Kurulması Yapı İşi̇ İhale İlanı Duyuru 03: Aksaray OSB 3.Tevsii Alanı Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi İhalesine Ait Zeyilname
Kurumsal > OSB Parsel Durumu
Sıra No Ada Numarası Parsel Numarası Parsel Büyüklüğü (m²) Parsel Birim Fiyatı Açıklama
1 8006 3 20.971.74 100.00 TL
2 8006 4 20.999.86 100.00 TL
3 8006 5 20.999.86 100.00 TL
4 8023 2 12.597.00 100.00 TL
5 8027 8 17.916,62 100.00 TL
6 8030 6 31.171,70 100.00 TL
7 8041 3 9.989,93 100.00 TL
8 8041 14 9.989.93 100.00 TL

AKSARAY OSB GENEL YATIRIM DURUMU

Mevcut ve Tevsii 1,2 ve 3 OSB Genel Alanı  1.298 Ha
Toplam Sanayi Parsel Sayısı  575
Tahsis Yapılan Toplam Sanayi Parsel Sayısı  558
Sanayi Parseli Tahsisi Yapılan Yatırımcı Sayısı  556
Tahsis Edilmeyen Parsel Sayısı  17
Üretime Geçen Fabrika Sayısı  248
Üretime Ara Veren Fabrika Sayısı  29
Üretime Geçmeye Hazır Fabrika Sayısı  20
Yapımı Devam Eden Fabrika Sayısı  92
Proje Çalışmaları Devam Eden Fabrika Sayısı  167
Doluluk Oranı ( Alan Bazında )  %96
Toplam İstihdam Sayısı  12.000