Online Ödeme
Duyuru 01: Aksaray OSB Müdürlüğü Akaryakıt (Motorin) Alım İşi 2023 Duyuru 02: PERSONEL TAŞIMA (SERVİS) HİZMET ALIM İŞİ İHALE Duyuru 03: Müteşebbis Heyet Üyesi Seçimi
Kurumsal > Hakkımızda

AKSARAY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

1987 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından kuruluşu kabul edilmiş ve 1991 yılında Bölge Müdürlüğü oluşturulan Aksaray OSB. 12.04.2000 tarihinde yayınlanan Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre tüzel kişilik kazanmıştır.

 

Aksaray İli, 1998 yılı içerisinde Kalkınmada 1. Derece de Öncelikli İller arasında yer alarak bu önceliklerin vermiş olduğu avantajların yanı sıra, Ülkemizin hızla büyümesine paralel olarak 5084 Sayılı Teşvik Kanunu ve yeni çıkarılan Bölgesel Teşvik Kanunu kapsamında OSB’mizin 5. bölgede yerini almasıyla birlikte gelişip yıldızı parlayan, göç alan cazibe merkezi bir kent olarak, sanayi ve ekonomisiyle birlikte ilerleyen yıllara hazırlanmaktadır. Aksaray OSB parsellerine olan yoğun ilgiden dolayı 3. Genişleme Alanı tahsis çalışmaları başlatılmıştır.

 

İlimizin Teşvik sistemi ile desteklenmesi, konum ve ulaşım imkânları nedeni ile yatırım merkezi haline gelmiş ve büyük yatırımcıların ilgisini çekmiştir ve çekmeye de devam etmektedir. Yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip bir bölge olarak Bölgesel Teşvik Kanunu kapsamında 5. bölgede yerini alan Aksaray OSB’ye yapılan yatırımlarda;

 

1-      KDV istisnası

2-      Gümrük vergisi muafiyeti

3-      Vergi indirimi

4-      Sigorta primi işveren hissesi desteği

5-      Yatırım yeri tahsisi

6-      Faiz desteği

 

Sağlanmaktadır.

 

Aksaray İli, kavşak ve geçiş güzergâhına sahip olup, bu özellikleri nedeniyle Bölgemiz yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görmektedir. Aksaray’ın yatırım alanında lojistik merkez üssü olması için çalışmalar devam etmekte olup, Devlet Demir yollarının Ulukışla-Aksaray yük hattı bağlantı çalışmaları ve Kayseri-Aksaray-Konya hızlı tren bağlantı çalışmalarının başlamasıyla birlikte lojistik olarak daha iyi bir konuma sahip olacak olan OSB'miz orta doğuya açılan bir kapı olarak atfedilmektedir.

 

OSB’miz bununla beraber Ankara'ya 220 km., Konya'ya 150 km., Kayseri'ye 150 km. ve Nevşehir-Kapadokya havalimanına 75 km mesafede bulunmaktadır. Mersin'e 200 km. mesafede olan Aksaray OSB, ihracata yönelik Mersin'e yeni yapılan Türkiye'nin üçüncü büyük havaalanı ve limanı da dikkate alındığında OSB'mizin önemi bir kat daha artmaktadır.

 

Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde halen 13.500’ün üzerinde işçi istihdam ediliyor. Bu sayının, bölgede faaliyet gösteren tesislerin tam kapasiteye ulaşması, inşaatı devam eden tesislerin üretime geçmesi ve 3. Genişleme alanının da faaliyete geçmesi ile birlikte 25.000’i (yirmi beş bin) aşması hedeflenmektedir. Bölgemizde gıda, inşaat, otomotiv yan sanayi, tarım aletleri ve makineleri, tekstil, mobilya ve plastik sanayinde birçok dış ülkeye ihracat yapan firmalar mevcuttur.

     

Bölgemizde 15.11.2022 tarihi itibarı ile üretim yapan 274 adet sanayi parseli, fabrika binasını tamamlayıp üretime geçmeye hazır olan 50 sanayi parseli, inşaatı devam eden 170 sanayi parseli, proje halinde olup inşaata başlama hazırlıkları yapan 91 sanayi parseli olmak üzere bölgedeki toplam 588 adet sanayi parselinin 585 adedi tahsis edilmiştir. 3. Genişleme alanı Altyapı projeleri tamamlanmış olup ihalesi yapılmıştır.

 

Aksaray OSB de sanayi parselleri için ayrılmış bulunan 8.855.542,99 m² ‘lik alanın %100’ lük kısmı tahsis edilmiştir.

 

OSB’mizde; Elektrik, Doğalgaz, İnşaat - İmar, Çevre (Atıksu - Su – Park Bahçe İşleri -Laboratuvar), Satın Alma, İtfaiye, Güvenlik, Muhasebe ve İnsan Kaynakları birimleriyle 1.298 Ha.'lık alanda 89 personel ve 25 araçla 585 yatırımcımıza hizmet vermekteyiz.

 

Bölgenin Mevcut, 1. ve 2. kısım altyapı ikmal inşaatı tamamlanmıştır. Şu anda bölgede faaliyette bulunan fabrikaların herhangi bir alt yapı sorunu bulunmamaktadır.

 

Aksaray OSB Arıtma Tesisi yapımına 2012 yılında başlanmış ve 2014 yılında bitirilerek faaliyete geçmiştir. 1500 m³’lük kapasite ile çalışan arıtma tesisinin büyütme çalışmaları devam etmekte olup, 24.000 m³ kapasiteye çıkartılması için çalışmalar başlatılmıştır.

 

Bölge içi yolların temizliği için Yol Süpürme Aracı alınmış, 2016 yılında teslim alınarak hizmet vermeye başlamıştır.

 

Son yıllarda yapılan çalışmalarla OSB imar planında bulunan ağaçlandırılacak alanlara yıllara göre 2017 yılı 890 adet ağaç, 2018 yılı 2882 adet ağaç ve 16800 adet mazı, 2019 yılı 5324 adet ağaç ve 2417 adet mazı, 2020 yılı 2000 adet ağaç dikilerek bunlara ait sulama sistemleri de kurulmuş ve parklarımızda çimlendirme ve çevre düzenleme işleri devam etmektedir. Yatırımcılarımızda kendi parsellerini ağaçlandırmalarını teşvik eden organizasyonlar gerçekleştirilmiştir.

           

Bölgemize sağlık hizmetleri verecek bir tesisin kurulması için Sağlık İl Müdürlüğü ile çalışmalar yapılmıştır. Girişimler sonucunda Organize Sanayi Bölgesinde acil müdahale hizmeti verebilecek bir birim oluşturulmuştur.

 

Organize Sanayi Bünyesinde oluşturulan güvenlik teşkilatı sayesinde bölgeye giriş çıkışlar daha güvenli hale getirilmiştir. Güvenlik teşkilatının bilgisayar ve kamera kontrol sistemleri, plaka tanıma ve kayıt sayesinde daha verimli hizmet vermeleri sağlanmıştır.

 

Bölge yatırımcıları ve işçilerinin temel ihtiyaçlarının giderilmesi için genel otopark, kamyon ve tır parkı, teknik altyapı, arıtma tesisi, Cami, Mescit, akaryakıt servis istasyonu, itfaiye, sağlık tesisi, lokanta, kreş, market ve Gümrük Müdürlüğü gibi ortak sosyal tesisler için ayrılan parsellerde faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 

 

Bölgemizin ihtiyacına binaen yapılan 148 öğrenci kapasiteli Kreşimiz hizmete girmiştir. Ayrıca Aksaray Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde ki sanayicilerin kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla TOBB katkılarıyla yapılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile özel sektör tarafından yapılan Bilim ve Teknik Koleji de eğitim öğretim hizmetlerine başlamıştır.